Nordisk Morris Minor Lager A/S

Walahanduwa Skole

December 2005

Jeg har lært meget af min indsamling og fordeling af penge til Tsunamiofre. Vores danske penge rækker utrolig langt på Sri Lanka. Der er stadigvæk mange uløste problemer efter Tsunamien, men i dag har de mere karakter af hverdagsproblemer. Denne indsamling er nu afsluttet og jeg vil hjælpe på andre områder.

Vi kan gøre meget for at bedre deres vilkår i det daglige og vi må organisere det på en måde så det bliver overkommeligt og interessant for alle. Jeg vil rapportere på en måde så du direkte kan se hvad dine penge bliver brugt til og se effekten af hjælpen. Du har også selv mulighed for at rejse til Sri Lanka og se hvordan hjælpen virker.

Jeg beder alle der har sympati for sagen om at sende et beløb, evt. på konto nr. 7738 1094869. Denne konto og en tilsvarende på Sri Lanka, er udelukkende til brug for hjælpearbejdet.


Jeg har besøgt den lokale landsbyskole og har kontakt med skolelederen. Der er 85 børn og 11 lærere. Skolen ejes af staten og lærernes løn betales af staten, men der gives intet til vedligeholdelse og drift af skolen.

Skolen har mange mangler og har af den årsag en meget lav status. Alle forældre der kan finde pengene sender deres børn til en bedre skole og det er de fattigste der bliver tilbage. Disse børn har mange problemer. De værste er sult og dårlig hygiejne.

Øverst på skolelederens ønskeseddel var en ny brønd.

Well
Denne brønd tørrer ud og i regntiden er den forurenet.

Børnene må hente vand hos andre i landsbyen og det er ikke populært. For 2000 danske kroner kunne jeg give dem en ny brønd.


Næst efter mad var en ny toiletbygning på ønskesedlen. Når man har set og lugtet hvad de har, er man ikke i tvivl om at det er nødvendigt.

Toilet
Ingen døre

Toilet
- og kun et hul i jorden.

Toilet

En ny toiletbygning med indlagt vand og vandlås på toiletterne vil koste omkring 35.000 danske kroner.

Children

Børnene farer ikke rundt og leger som andre. De har ikke mange kræfter og det er almindeligt at de besvimer på grund af sult hvis de er for aktive.

For 100 danske kroner om dagen kan vi give 85 børn mad. Dette er også et stort ønske fra skolelederen. Det er svært at lære sultne børn noget. Er man sulten kan man ikke tænke på ret meget andet.

Children

Skoleuniformer og bøger er et stort problem for mange. Skolelederen oplyste at 15 – 20 børn ikke kommer i skole fordi de ingen uniform og bøger har. Når dertil lægges de børn der ikke kommer fordi de leder efter mad, er det klart at undervisningen er meget mangelfuld.

For under 100 danske kroner pr. barn kan vi give dem uniform og bøger.

Receipts

Dette er regningerne for indkøb af bøger. Ved samlet indkøb af bøger, uniformer og sko, får jeg det til en lavere pris.

Books

Jeg købte bøger for ca. 700 danske kroner og det rækker til 20 – 25 børn.

Den lokale skrædder og den lokale dameskrædder har lovet at sy uniformer som jeg kan betale når jeg kommer i januar. Størrelsen af børnenes fødder bliver aftegnet på et stykke papir og der bliver et samlet indkøb af sko.

Det hele er lidt tidkrævende, men det kan ikke nytte noget blot at give dem pengene. Dette gælder hele vejen igennem. Penge forsvinder i de forkerte lommer og alt må arrangeres så de faktisk får tingene.

Teachers

Lærerne var gået hjem og kun lærerinderne og lederen var der.

Af mange grunde er det vigtigt at de fattigste skoler hjælpes. Hjælp de forkerte steder gør afstanden mellem rig og fattig større og øger spændingerne. Fattige børn har ikke mange chancer og kun uddannelse kan bedre deres muligheder for en bedre fremtid.

Hjælp til denne skole vil have en stor og synlig effekt. Når børnene ikke sulter, vil de lære noget og det vil kunne ses på deres karakterer. Når der er mad på skolen, vil alle gå i skole. Det vil også være en lettelse for de lidt bedre stillede i landsbyen når standarden bliver så god at de ikke behøver at sende deres børn til andre skoler.

Det giver allerede nu skolen stor prestige at udlændinge interesserer sig for den og en venskabsskole i Danmark vil betyde meget for dem. Det er lidt svært for mig at forstå den fulde betydning af dette og det var svært for mig at forstå hvorfor de var så ivrige efter at få indmuret en plade i brønden med teksten "Donated by Classic Cars (Pvt.) Ltd., Pinnaduwa".

Det er vigtigt at vi hjælper på deres præmisser. Det er svært at finde ud af hvad de ønsker. Det skal hales ud af dem. De siger ja til alt hvad vi foreslår og det kan nemt føre til at de får noget de ikke rigtig har brug for. Det som vi umiddelbart får øje på som en mangel, kommer ofte langt nede på deres ønskeliste og vil ofte blive betragtet som unødvendig luksus.

Det er min hensigt at lave en rapport noget lignende denne hver gang jeg kommer hjem fra Sri Lanka og hver gang der er noget at berette. Jeg er på Sri Lanka tre gange om året.

Skulle der være en gruppe eller en organisation, som gerne vil vide mere, kommer jeg gerne og fortæller om forholdene på Sri Lanka.

Venlig hilsen
Anton