Nordisk Morris Minor Lager A/S

Walahanduwa Skole

Februar 2006

Tre uger på Sri Lanka flyver af sted og jeg får mange nye indtryk. Også denne gang besøgte jeg skolen i Walahanduwa nogle gange og fik aftalt noget for den videre udvikling. Der er dog lang vej endnu inden de aktuelle planer er ført ud i livet.

Brønden er færdig og vandet er godt. Næste opgave bliver vandforsyningen. Når denne er etableret og der er en vandhane hvor toiletbygningen skal opføres, er denne det næste.

Når de hygiejniske forhold er bragt i orden er det tid for mad til børnene. Takket være nogle gode venner er der penge til vandforsyning og toiletbygning og takket være Lille Egede Friskole er maden sikret.

Der er dog mange andre ting der kræver en indsats, så der er god brug for penge.

Well

Brønden bruges flittigt og vandet smager godt og er helt rent. Der skal laves et lille ”hus” på siden af brønden til en pumpe. Der skal laves vandledninger, så vandet kan pumpes op til en højdebeholder og fordeles derfra til toiletter og vandhaner hvor der er brug for det.

Children

I december måned var der indvielse af brønden og uddeling af uniformer, sko og skolemateriel. Der sker ikke så meget på skolen, så de benyttede lejligheden til at gøre noget ud af det.

Children

Jeg var ikke til stede, så jeg ved ikke rigtig hvad der foregik.

Wimal
Olielampen tændes. Her af skolelederen Mr. Wimal.

Children
Mr. Wimal overrækker en uniform. Jeg har det svært med at de falder på knæ for mig, men det er nu deres måde.

School
Jeg var inviteret til at møde forældre, børn og lærere for at fortælle om planerne.

Children

Mødeprocenten er meget lav. Når jeg har besøgt skolen, har jeg ikke set mere end ca. halvdelen af de børn der skulle være i skole.

Children
I denne klasse var under halvdelen af eleverne mødt op.

Children
Også i denne klasse var der god plads.

Children
Et sjippetov er nyt og spændende for børnene.

Children

Dr. Manjula har fortalt mig meget om børns vilkår og vi besøgte skolen. Hun har indvilget i at undervise børn, lærere og forældre i almen hygiejne og Ayurveda praksis. Hun så at mange af børnene havde orm og andre lidelser. Der må gøres noget så langt pengene rækker.

Children
Hvis nogen får tandpine, er det almindeligt at tanden trækkes ud.

Det er ved at gå op for mig at det bliver svært at sætte en grænse for vores hjælp. Børn, forældre og lærere har så mange små og store problemer i dagligdagen. Noget kan klares for små beløb og praktisk hjælp, men der vil altid være meget langt til den standard vi byder vore egne børn.

I maj/juni vil jeg prøve på at finde ud af lidt mere om børnenes vilkår ved at besøge dem i deres hjem efter skoletid. Det vil nok fortælle os lidt om hvad vi kan forvente af opbakning fra forældrene.

Jeg håber du vil være med i dette arbejde. Jeg beder dig fortælle andre som kunne tænkes at have sympati for Sri Lanka om disse sider.

Hjælp Sri Lanka kontoen 7738 1094869 i Vestjysk Bank i Randers er åben for indbetalinger.

Venlig hilsen
Anton