Nordisk Morris Minor Lager A/S

Walahanduwa Skole

Juni 2006

Alting tager lang tid på Sri Lanka – meget lang tid. Der opstod nogle problemer med myndighederne ved opførelsen af toiletterne. De forlangte at der skulle opføres 3 separate bygninger, en til drengene, en til pigerne og en til lærerne. Dette ville blive meget vanskeligt af pladshensyn og meget dyrere, men da de fik forklaret at toiletterne bliver helt adskilt, blev det godkendt.

Takket være gavmilde sponsorer i Randers, IP – Invest, Tommy Frank Holding og Knud Boe Byggeselskab er der rigelig med penge til at opføre en bygning af en høj standard sammenlignet med det de kender.

Prisen for bygningen og inventar er beregnet til ca. Rs. 500.000 (ca. 30.000 kroner) og det ser ud til at holde, så pengene fra Randers rækker også til vandforsyningen og andet. Blandt andet udskiftning af tag på en skolebygning, Rs. 50.000 (ca. 3.000 kroner) og reparation af vejen op til skolen, Rs. 60.000 (ca. 3.500 kroner). Vejen er så dårlig, at en traktor ikke kan køre op og alle materialer til toiletbygningen må bæres op.

Skoleadministrationen fungerer ikke godt og der er behov for vedligeholdelse og reparation af flere ting. Heldigvis er det ofte kun små beløb (for os) der skal til for at rette op på tingene, så det er godt med lidt penge på kontoen i Sri Lanka, så der kan handles hurtigt når der er brug for det.

Selv om der er meget at udrette endnu, betyder det meget for dem at vi interesserer os for skolen. Det er helt tydeligt at det har øget interessen og at der tænkes mere på hvad der burde gøres. Det politiske system og den administration de har, gør at alle på forhånd opgiver at få noget forbedret.

Toilet
Toiletbygningen er nu snart færdig.

Der bliver et forholdsvis stort toilet til lærerne, to toiletter til pigerne og to til drengene. Inde på væggen ved indgangen mellem drengenes og pigernes toiletter bliver der opsat håndvaske på begge sider. Der bliver døre ind til selve toiletterne. Taget bliver en betonplade med forankring til vandbeholderen.

Et almindeligt tegltag kunne ikke bruges, da de var bange for at det skulle blive stjålet. Vandbeholderen vil blive forsvarligt fastgjort på taget af samme årsag. Der kommer fliser på gulvet og et stykke op ad væggene så det bliver lettere at holde rent.


På grund af eksamen var skolen lukket i den tid jeg var der, men skolelederen arrangerede nogle møder. Et blev afholdt på skolen i biologilokalet. Disse billeder viser standarden.

School

School

School

Denne gang var jeg på besøg i landsbyen for at finde ud af lidt mere om forholdene.

Blandt andre besøgte jeg to damer som laver mad til børnene på skolen. Der er kommet ny regering på Sri Lanka og under valgkampen lovede nogle politikere at indføre bespisning, men det er blevet den rene parodi.

Det er arrangeret på den måde at den der laver mad får 20 rupees pr. barn for at levere maden. Det er fuldstændig utilstrækkelig og ingen forventer at det vil blive gennemført ret længe. Ingen kan lave mad for 20 rupees og tjene på det og der er allerede en masse ballade, fordi maden er dårlig.

Den ene af de damer jeg snakkede med har allerede meddelt skolelederen at hun ikke vil fortsætte og det ser ikke ud til at han kan finde en afløser. Den anden var en spinkel ældre dame som bor et stykke vej fra skolen. Hun fortalte at hun pakkede maden ind i plastik og at hun kunne bære maden til 40 børn hen til skolen, så det er meget begrænset hvor meget der har været til hver.

Maden bliver lavet i damernes eget køkken og de hygiejniske forhold er meget mangelfulde, hvilket der også er blevet en del ballade over. Dette betyder at vores madprojekt bliver mere omfattende end først antaget.

Det var deres mening at der skulle indrettes et køkken i et depotrum, men så vidt jeg kan se, kan det ikke lade sig gøre på forsvarlig måde. Jeg kan også forstå at ingen længere er særlig begejstret for denne løsning, der også ville betyde at maden skulle spises i klasseværelserne. Med al den opmærksomhed der er om mad i øjeblikket, må forholdene være i orden inden vi går i gang.

Det betyder en ny bygning med køkken og spisesal. Der er en god placering for en bygning på ca. 6 x 14 meter, hvoraf de 6 x 4 meter kan være køkken. Det hele kan indrettes på en god og praktisk måde så det også kan bruges til undervisningsformål og andet på skolen.

Vi er gået i gang med at undersøge hvordan det kan gøres og hvad det kommer til at koste. Et gæt er Rs. 800.000 (ca. 47.000 kroner). Pengene til maden er allerede indbetalt af Lille Egede Friskole, så det er ærgerligt med disse forsinkelser. Det er dog ikke værre end så meget andet jeg har oplevet på Sri Lanka og jeg gør mit bedste for at få tingene til at glide og for at det der kommer ud af det bliver rimelig godt. Det må helst blive lidt bedre end det de kender.

Har du lyst til selv at få et indtryk af forholdene, koster en billet for tiden 6750 kroner og opholdet 200-300 kroner pr. dag. Ring til mig på 86 44 32 00 hvis du gerne vil vide mere.

Kender du nogen, eller vil du selv være sponsor, helt eller delvis for køkken og spisesal, hører jeg gerne fra dig. Alle beløb indbetalt på kontoen vil hjælpe, men denne gang må der gøres noget ekstra for at holde gang i tingene.

Jeg håber du vil være med i dette arbejde. Jeg beder dig fortælle andre som kunne tænkes at have sympati for Sri Lanka om disse sider.

Hjælp Sri Lanka kontoen 7738 1094869 i Vestjysk Bank i Randers er åben for indbetalinger.

Venlig hilsen
Anton